Waarvoor kunt u bij het Buurt Informatie Centrum terecht?

Het Buurt Informatie Centrum wordt gerund door vrijwilligers. Bewoners kunnen zonder een afspraak te maken, binnenlopen tijdens de openingstijden.
Er staan altijd, getrainde, vrijwilligers gereed om je te helpen.

Het Buurt Informatie Centrum is een initiatief vanuit de wijken Margrietpark en Noorderpark, met medewerking van de bewonersorganisaties. Het Buurt Informatie Centrum krijgt ondersteuning vanuit Kwartier Zorg en Welzijn. Zo nodig kunnen de vrijwilligers ook de hulp inschakelen van het Sociaal Team Oost.

Het Buurt Informatie Centrum is onafhankelijk. De vrijwilligers geven geen informatie door zonder toestemming en hebben een geheimhoudingsplicht.

De vrijwilligers helpen met het zoeken van de juiste informatie.